Айдос Садыков: мемлекеттік тіл — тек қазақ тілі

Жер митин­гілер ең бел­сен­ді және ең пат­ри­от­тық күш — ұлт­шыл адам­дар екен­ді­гін көр­сет­ті. Сон­ды­қтан біз ұлт­тық-демо­кра­ти­я­лық ой-сана­лы адам­дарға ерекше назар ауда­руы­мыз керек. Олар­дың артын­да бола­шақ, олар ертен елді өзгер­те­ды.
Мем­ле­кет­тік тіл тек бір ғана тіл болуы тиіс — қазақ тілі.

Қаза­қстан­ның демо­кра­ти­я­лық таң­да­уы” қозға­лы­сы­ның 
Ұйым­да­сты­ру коми­тетінің мүше­сі Айдос Сады­қов